Reparasjon av tellere

  Vi gjenoppretter opprinnelige innstillinger for tellere på dashbordet etter utskifting eller skadet. Vi betjener og diagnostiserer tellere og klokker i biler og MCer.

  reparasjon av tellere Vi fjerner alle mulige feil. De mest vanlige skader er:

  • periodisk driftsfeil
  • Ingen bakgrunnsbelysning på skjermen
  • Ingen indikasjon på skjermen
  • svart LCD -skjerm
  • forstyrrelser med urviserne

  OBS!

  Vi godtar bestillinger på korrigering av tellere etter skade eller utskifting bare fra kjøretøyets eier. Eieren tar ansvar for at telleren gjenspeiler statusen fra før skade skjedde. Er du ikke kjøretøyets eier har du plikt til å informere mulig fremtiden kjøperen eller forsikringsselskapet.

  Vi korrigerer tellerene av alle merker. Vår spesialist venter på kontakt fra deg.