Partikkelfilter

  partikkelfilter Partikkelfilter (DPF / FAP ) er en komponent av eksossystem som er ansvarlig for samling av sotpartiklene i eksosgassen som er sluppet ut til atmosfæren. DPF / FAP filtrerer avgasser som reduserer utslipp av svart sot.

  Alt dette er diktert av strengere utslippsstandarder.

  HVORDAN FUNGERER DPF FILTER?

  I tillegg til behandling av skadelige avgasser, som vanlig katalysator, feller DPF sotpartikler sendt ut av dieselmotoren. DPF fanger opp sotpartikler til de når et visst nivå.Da renser DPF seg automatisk i en prosess som kalles regenerering av DPF. Denne prosessen øker temperaturen inne i DPFen, som resulterer i forbrenning av nevnte partikler.

  HAR JEG PÅVIRKNING PÅ DPF FILTER?

  For å sette i gang regenereringsprosessen, behøver DPFen å nå og beholde temperaturen som er høyere enn under normal drift. Vanligvis, er bilen i stand til å utføre gjenopprettingsprosessen automatisk men i visse tilfeller, ønsket temperatur ikke kan oppnås, for eksempel pga.gjentakende, korte turer eller småkjøring i trafikken. Da kan systemet ikke utføre regenereringen.

  Lampen på dashbordet blinker ikke alltid for å signalisere at partikkelfilteret som skal fange opp sotutslipp er i ferd med å tette seg. Ofte betyr dette at du er i nødsituasjon og må utføre en DPF regenerering. Prosedyren krever at bilen skal kjøres på riktig måte, for å oppnå høyere temperatur på eksosanlegget.

  Slik regenerering kan utføres på to måter. Gjennom jevn tur utenfor byen eller tvunget av skanneverktøy.

  Dessverre, biler som kjøres nesten kontinuerlig i bymodus omfatter problemer med å oppfylle krav for regenerering av filteret, noe som fører til overløp.

  Et lignende fenomen opptrer når selve filteret ikke lenger brukes. Partikkelfilterprodusenter forutsier at delen skal være effektiv i løpet av ca 150 000 km. I slike tilfeller tilbyr vi deaktivering av partikkelfilter, slik at den kan bli fysisk fjernet uten å påvirke kjørekomfort.

  Kontroll av kjøretøy utført etter demntasjon av DPF partikkelfilter har vist at effektiv dieselmotor fortsatt oppfyller gjeldende forbruks- og avgassverdier i Norge.

  Husk!

  Ikke alle merker eller bilmodeller kan ha partikkelfilteret riktig deaktivert. I dag har internett avslørt en hel haug med amatører som baserer jobben sin på ulovlige programvarer som automatiserer deaktivering av DPF/FAP filter. Dessverre, mangel på erfaring og blind tillit til programvaren fører til at deres kunder ofte får masse problemer etter en tilsynelatende enkel og rask operasjon gjennom diagnosekontakten.

  Gjentatte forsøk på å regenerere, feil ved lesning av varsel, nøddrift – dette er bare en del av problemer som ble registrert og som vi prøvde å fikse etter billige mekkaniker.

  Som kunde får du nyte godt av vår erfaring og profesjonell service. Kontakt oss og spør om bilen din kan ha DPF/FAP filteret fjernet.

  La våre fagfolk ta hånd om din bil.