FORBEDRING AV YTELSEN CHIPTUNING

  Hva er chip tuning?

  chiptuning Chiptuning er en modifikasjon av programvaren som er ansvarlig for styring. Chipen sitter som oftes loddet på hjernen i bilen.Generelt akseptert navn “chip ” har lenge vært assosiert med utskiftingsprosessen- databaser ble byttet ut-den gamle ble erstattet med den nye med oppdaterte innhold. Sånn var det i forrige århundre. Programmet kunne slettes kun med UVC-stråling.

  Nyere styreenhetene muliggjør omprogrammering siden innholdet ansvarlig for motordrift og bilens parametre lagres på FLASH-minne. Omprogrammering utføres ofte ved bruk av diagnostikk. I de nyeste typer av styreenhetene, for eksempel edc17CP44 Bosch, finnes modifiseringsdata lagret på det interne minnet på mikrokontrolleren.

  Gjennom nyere løsninger øker bilfabrikanter kvalitet på lagring og lesing av data. Tilgjengelige enheter tillater omprogrammering gjennom dganostikk prosessen.

  For omtrent ett år siden, ble alle Bosh systemer med innsprøytningssystem utstyrt med såkalt “sikkerhet mot tuning”. Sikkerheten forhindrer at modifikasjon foregår gjennom diagnosekontakten. For å utføre en slik operasjon må systemet BOOT MODE innføres.

  I tillegg måler vi kraft med bærbar dyno, både før og etter omprogammering av chipen. Vi tar urskrift fra dyno.

  Chiptuning og standard drivstoffforbruk.

  Chiptuning er en endring styreboksen som brukes til å lese og kontrollere parametre, og tilpasse bilen for maksimal utnyttelse av motoren for effekt. I prinsippet er parametrene konfigurert slik at motoren er i stand til å ‘leve’ en viss tid og fungere i samsvar med vilkårene i garantien. Det betyr at parametre programmeres slik at kortsiktig ineffektivitet og ​​vanskelige driftsforhold hadde ingen direkte innvirkning på motorens tilstand. Denne sikkerhetsmarginen er vanligvis avhengig av luftforsyning og ligger mellom 15% og opptil 40%.

  Fiskale grenser i Vest-Europa, avhengige av bilens kraft, tvinger bilfabrikanter til å utvide spekteret av tilgjengelige motorer og begrense ytelsen på motorene for å møte de forskjellige kravene rundt om i de forskjellige landene kjøretøyet skal leveres til.

  Strenge bestemmelser for avgassverdiet, dikterer tempoet og retningen for utvikling av moderne motorer og tvinger dieselbiler til å tilpasse seg standarder som skal komme i live om noen år. Alle disse restriksjonene åpner vanligvis døren til overforbruk av motoren.

  Chiptuningen har ikke endret seg til tross for at nå er det styreboksen ECU som styrer. Måten å oppnå ønsket effekt på er annerledes. Ikke i form men innhold av endringer har forandret seg. Hastigheten av prosessorene som brukes i styreenhetene, gradvis pålegger økt lengden på søkeord, fra 8 til 16, og til 32 biter i dag.

  Sammen med farten, endrer programmet, nye funksjoner er lagt til. Ytterligere funksjoner endrer antallet av kart og måten dem lagres på. Allerede finnes det flere produsenter som lager programmet som innholder en serie av kart med hensyn til koding, avhengig av de komponenter som brukes, transmisjonen, stasjonstype, osv. Det resulterer i kontrollerens universalitet, og dermed reduksjon av produksjonskostnader.

  Alle disse nyvinningene gjør at det vanskeligere for personer som er driver med korreksjon og modifikasjon av kontrolleren. For å beregne mengde av brennstoff pleide vi å bruke en enkel funksjon i forhold til luftstrømmen. I dag, må vi referere oss til flere variabler som samles ved måling av kontrolleren. De resulterende data er sammenholdt med hverandre og den laveste beregnede indikasjonen brukes for å beregne kontrollfunksjonene til injektoren, høytrykksventil, bryter osv. Hvis du glemmer å endre kartet over enhver funksjon kan det resultere i avvik fra den ønskede effekten.

  Derfor spiller erfaring den viktigste rollen i chiptuning. Praksis, utholdenhet, evne til logisk og klar tenkning teller mest,spesielt nå, da hvert år får vi ny innovasjon. Dagens teknologi tilgir ikke feil.

  Kostnad for permanent chiptuning

  Omfattende service har alltid sin pris. Før du bestemmer deg for å betro bilen din til hvem som helst, sjekk om den personen har kompetanse og er villig til å ta ansvar for sin arbeid. Amatører finnes alle steder!


  Utført ærlig og av fagfolk med relevant erfaring i yrket, kan chiptuning være hjelpsom. Test vår profesjonalitet, kompetanse og erfaring. Ta kontakt med oss!